Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin er cand philol i Kunsthistorie. Hun er tilknyttet HiOA som førstelektor. Hun har ved siden av undervisning deltatt i eller ledet utviklingsprosjekter innen fagfeltet Kunst og håndverk. Dahlin har også vært tilknyttet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tre år, med ansvar for universitets- og høgskolearbeidet, samt teknologi og designprosjektet. Dahlin har tidligere deltatt i forfatterteam og vært med å skrive lærebøker innen Kunst og håndverk for Tell forlag i forbindelse med Reform-97, og for Universitetsforlaget i antologien Å være digital i alle fag.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform