Liv Inger Engevik

Omtale
Liv Inger Engevik er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Engevik er spesialpedagog med erfaring fra skolen og PPT. Hun har en ph.d. fra Universitetet i Oslo (2015) knyttet til læringsprosesser hos elever med Downs syndrom. Hun har deltatt som postdoktor i utformingen og testingen av språkintervensjonen The Down syndrome LanguagePlus-project ved Universitetet i Oslo.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1