Liv Grethe Kinn

Liv Grethe Kinn

Liv Grethe Kinn er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. Hun er ergoterapeut og har ph.d.-graden med avhandlingen «Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration». Kinn har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern og fra undervisning i ergoterapi. Hun har publisert flere kvalitative studier, blant annet om profesjonsutøvelsen til ergoterapeuter og psykiske helsearbeidere. Hennes pågående forskningsprosjekter dreier seg om brukererfaringer av fontenehusmodellen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform