Liv Andlem Harnæs
© Foto: Elen Evju Jahr, UiO

Liv Andlem Harnæs

Liv Andlem Harnæs er dosent emerita ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun underviste utenlandske studenter i norsk som andrespråk på ulike nivåer og er spesielt engasjert i undervisning som angår norsk uttale. Hun har forelest om uttaleundervisning, fonetikk og fonologi for lærere og for norskstudenter i inn- og utland. De senere årene har hun publisert flere artikler om uttale og uttaleopplæring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform