Lise Karin Meling

Lise Karin Meling

Lise Karin Meling er førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger. Hun har graden Doctor of Music in Early Music fra Indiana University USA, med en avhandling om komponisten Maria Hester Parks klaververk og rolle som kvinnelig komponist i musikkhistorien. Meling underviser i musikkhistorie og kammermusikk på bachelornivå og tidligmusikkoppføring og -oppføringspraksis på masternivå. Hun har også en forskerstilling i 20 prosent ved Nettverk for kjønnsforskning ved UiS. Hun har skrevet om kvinnelige komponisters roller og sosiale status i den klassiske musikken, og arbeider for tiden med et prosjekt om performativitet og femininitetsuttrykk i countrymusikk. Hun er også aktiv som utøver på cembalo. Som cembalist har hun tatt fram i lyset ukjente verker av kvinnelige komponister.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform