Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lisbeth Prøsch-Danielsen, førsteamanuensis, palynolog og vegetasjonshistoriker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for de naturvitenskapelige samlingene. Forskningsfokus er avskogingsproblematikk, utmarksbruk, agrarhistorie, og strandlinjeforskning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1