Lisbeth Morlandstø
© Foto: Ivar Jensen

Lisbeth Morlandstø

Lisbeth Morlandstø, dr.polit., er professor ved Nord Universitetet og leder for forskningsgruppa Journalistikk på Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun har blant annet forsket på medierepresentasjoner av marginaliserte grupper i samfunnet og på medieinnovasjon. Sammen med Birgit Røe Mathisen leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på fakultetet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform