Lisbet Skregelid
© Tor Jarle Wergeland

Lisbet Skregelid

Lisbet Skregelid (PhD) er førsteamanuensis i kunstpedagogikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker pa° betydningen av møter med kunst og kunstnere, og pa° hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4