Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Line-Marie Holum er seniorrådgiver ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet lektor i nordisk med fordypning i norsk som andrespråk. Holum har undervisningserfaring fra videregående skole, voksenopplæring og universitet og har holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av nyankomne elevers opplæring og blant annet utarbeidet materiell for kompetanseutvikling i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform