Line Fossum Skogstad

Line Fossum Skogstad

Line Fossum Skogstad er doktorgradsstipendiat og seniorrådgiver ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet– storbyuniversitetet og NAV Vest-Viken. Line har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo 2009. Hun har jobbet på fylkesnivå i NAV siden 2014 med oppfølging av ulike satsninger på arbeid- og helsefeltet, og er nå en del av ordningen offentlig sektor-ph.d., der hun forsker på samhandling mellom NAV og helsetjenester og implementering av metoder for arbeidsinkludering, med et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform