Line Alice Ytrehus

Line Alice Ytrehus

Line Alice Ytrehus er professor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen. Hennes forskningsinteresser spenner fra intellektuelle flyktningers opplevelse av integrering- og ekskluderingsprosesser i Norge til bistandssamarbeid, urfolkbevegelser og inkludering i Bolivia. Ytrehus har også forsket på forskningsetikk og grunnlagsproblemer i studier av interkulturell samhandling og kulturelt mangfold.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform