Linda Helen Haukland

Linda Helen Haukland

Linda Helén Haukland er førstelektor i samfunnsfag ved Nord universitet. Hun er forfatter av bøkene Hverdag i ruinene. Bodø 1940–1945 fra 2012, Nye høyder. Framveksten av Universitetet i Nordland fra 2015 og Lærerutdanninga på Nesna 1918–2018 fra 2018, i tillegg til flere fagartikler om Hans Nielsen Hauge og haugianismen. Haukland har master i historie fra 2010 med tema "Narrativ og faktuell tilnærming til muntlige kilder" og PhD i sosiologi fra 2018 med tittelen "Universitetet i Nordland: spenninger og samspill i en høgskolesektor".

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2