Linda Cathrine Nordgreen
© Lisbeth Bruvold/Linda C. Nordgren

Linda Cathrine Nordgreen

Linda Cathrine Nordgreen (f. 1973) er førskolelærer med master i samfunnsarbeid fra Høgskolen i Bergen og master i offentlig administrasjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun arbeider som koordinator for områdesatsingen i indre Laksevåg ved Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune. Nordgreen er også ekstern sensor og deltar i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har medvirket til artikler som omhandler deltakelse, og barn og unges medvirkning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2