Lillian Lillemoen
© Lillian Lillemoen

Lillian Lillemoen

Lillian Lillemoen er forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Lillemoen er medlem av Rådet for sykepleieetikk, av styringsgruppen i det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseutvikling» og av klinisk etikk-komité i Halden kommune. Hennes forskningsområde er etikk i helsetjenesten, og hun har deltatt i flere prosjekter om implementering av tiltak for utvikling av etikk-kompetanse blant ledere og ansatte i sykehus og kommunehelsetjenesten. Lillemoen har publisert både internasjonalt og nasjonalt om etikk og etiske problemstillinger.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform