Lillian Lillemoen
© Lillian Lillemoen

Lillian Lillemoen

Lillian Lillemoen er pensjonist fra forskerstilling ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Lillemoen er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hennes forskningsområder er klinisk etikkarbeid og etiske spørsmål i eldreomsorgen og ved livets slutt. Hun har også vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform