Leonhard B. Jansen

Leonhard B. Jansen

Leonhard Jansen, fødd i 1958, er avdelingleiar/konservator ved Aust-Agder museum og arkiv avd. Setesdalsmuseet. Han er cand.philol. frå Universitetet i Oslo i 1987, og har hovudsakleg arbeidd med lokalhistoriske emne frå Setesdal. Han var medarbeidar i bygdebokarbeidet i Valle og forfattar av Valle kultursoge. Han har m.a. også skriva bøkene Svein Knutsson Hovden – kvedar og sogemann, Allstøtt med deg - Valle sparebank 150 år og Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs rv. 9, i tillegg til lokalhistoriske artiklar av ulikt innhald.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2