Lene Heibø Knudsen

Lene Heibø Knudsen

Omtale
Lene Heibø Knudsen er adjunkt med tilleggsutdannelse i coaching og relasjonsledelse. Hun arbeider som undervisningsinspektør på Gimsøy skole i Skien kommune og underviser der også på 8.–10. trinn. Hun har jobbet i til sammen 14 år som lærer på en 1–10-skole, har undervist på alle trinn, og har i tillegg hatt ulike funksjonsstillinger som spesialpedagogisk lærer og sosiallærer.

I syv år jobbet hun som pedagogisk veileder på Pedagogisk senter i Skien kommune, der hun blant annet var prosjektleder for et toårig kvalitetsutviklingsprogram med delplaner i lesing og matematikk. Heibø Knudsen var skoleeiers representant i det nasjonale prosjektet «Bedre vurderingspraksis».

Heibø Knudsen har holdt mange kurs og foredrag de siste åtte årene. Hun brukes som kursholder innenfor temaene vurdering, læringsstrategier og samarbeid gjennom utnytting av forskjellighet og styrker. Hun er også forfatter av tilleggsmateriellet til samfunnsfagverket Midgard 5–7 og har vært en del av det pedagogiske teamet i begge Blanke ark-produksjonene.
Titler i salg

Listen er tom