Lene Elisabeth Blekken

Lene Elisabeth Blekken

Lene Elisabeth Blekken er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er sykepleier, cand.polit. og har ph.d. i samfunnsmedisin med hovedvekt på epidemiologiske studier av avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av laksativer blant pasienter på sykehjem. Hun jobber også med forskning og undervisning innen temaet undersøkelses- og vurderingskompetanse i sykepleie.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform