Lene Baagøe Laukvik
© Foto: Lene Laukvik

Lene Baagøe Laukvik

Lene Baagøe Laukvik er universitetslektor og ph.d.-stipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun forsker på standardisert terminologi i sykepleie og ser på hvordan helhet og personsentrert omsorg kan ivaretas i dokumentasjon av sykepleie. Laukvik er utdannet sykepleier, har videreutdanning i praktisk pedagogikk og master i helsevitenskap med vekt på alderdom og helse. Hun har bred klinisk erfaring fra både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Type
Språk/målform