Lene Baagøe Laukvik
© Foto: Lene Laukvik

Lene Baagøe Laukvik

Lene Baagøe Laukvik er universitetslektor og ph.d.-stipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier og har mastergrad i helsevitenskap med vekt på alderdom og helse. Laukvik forsker på dokumentasjon og standardisert terminologi i sykepleie og på hvordan personsentrert omsorg kan ivaretas i elektronisk dokumentasjon.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform