Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Han har forsket på ungdoms sårbarhet, både i form av egen problematferd og offererfaringer. Han har også belyst hvordan man kan forstå tidstrender i voldsutøvelse og problematferd.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2