Lars Mehlum

Lars Mehlum

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo, og grunnlegger og leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging (NSSF). Han har publisert en rekke artikler og bøker, både fra forskning på suicidal og selvskadende atferd i ulike grupper og fra erfaringer med selvmordsforebyggende strategier og intervensjoner. Han var en av stifterne av LEVE i 1999.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform