Lars Kolvereid
© Handelshøgskolen i Bodø

Lars Kolvereid

Lars Kolvereid er utdannet siviløkonom (BI, 1978), MBA (Madison, Wisconsin, 1979) og Ph.D. (Henley, 1985). Han har vært ansatt ved Handelshøgskolen i Bodø siden 1986. Fra 1986 til 1988 var han prodekanus og fra 1988 til 1990 var han dekanus ved skolen. I 1993 ble han utnevnt til professor. Kolvereid har publisert mer enn 25 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering og har veiledet 14 doktorgradsstudenter.

Kolvereid er leder for det norske Global Entrepreneurship Monitor-teamet. Han er medlem av redaktørstyret i Entrepreneurship & Regional Development og foretar i tillegg fagfellevurdering av innsendte bidrag til ledende tidsskrift, blant annet Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing og Journal of Management Studies.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform