Lars Anders Kulbrandstad
© Foto: Espen Kristiansen

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor i norsk språk med didaktisk innretning ved Høgskolen i Innlandet og var i årene 2015–2018 professor II i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Han har brede interesser innen forskning på flerspråklighet og andrespråkslæring, men har særlig vært opptatt av språkbruksmønstre, språkferdigheter og språkholdninger i det flerspråklige samfunn og av folkelingvistiske perspektiver på metaspråk og språklig oppmerksomhet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform