Lars Aage Rotvold

Lars Aage Rotvold

er statsviter og førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han har arbeidet tett på skolefeltet i forbindelse med de endringsprosessene skolen har vært igjennom. Forskningsinteressen er innrettet mot å prøve å forstå de organisatoriske drivkreftene bak reformene i skolene. I de siste to årene har han vært prosjektleder i et større forskningsprosjekt rettet mot utvikling av godt skoleeierskap i Nord-Norge.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3