Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars er jurist, Ph.D. i folkerett og urfolksrett og direktør for Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Hun har vært medlem av Tater/romaniutvalget, den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært sametingsrepresentant i to perioder. Hun var Sametingets visepresident 2009–2013.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform