Kristine Toft Rosland

Kristine Toft Rosland er førstelektor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang undervisningserfaring fra Grunnskole- (GLU) og Barnehagelærerutdanning (BLU), og forskningen hennes er særlig rettet mot religionsdidaktikk for barnehagen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1