Kristina Bakke Åkerblom
© Mauricio Pavez/Ansattfoto, HVL

Kristina Bakke Åkerblom

Kristina Bakke Åkerblom (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet som psykolog og psykologspesialist i en årrekke og som leder innen ulike psykisk helse- og rustjenester. Sentralt tema gjennom hele yrkeskarrieren har vært å gjøre tjenestene mer sosialt orienterte og brukervennlige gjennom utviklingsarbeid, sosialt entreprenørskap og prosjektarbeid. Hennes doktorgradsprosjekt utvikler kunnskap om hvordan integrering av erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester foregår som en sosial innovasjon som kan føre til økt brukermedvirkning og utvikling av tjenester bedre tilpasset tjenestebrukeres behov.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2