Kristin Sunde Flatlandsmo

Kristin Sunde Flatlandsmo

Kristin Sunde Flatlandsmo er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Lovisenberg Diakonale høyskole. Hun er ansatt som universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Flatlandsmo arbeider også ved postoperativ- og intensivavdelingen ved Diakonhjemmet sykehus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform