Kristin Severinsen Spieler

Kristin Severinsen Spieler er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder arbeider og arbeider som assisterende instituttleder. Hun underviser i barnehagelærerutdanningen, og har utgitt vitenskapelige publikasjoner om kunnskapsdeling og profesjonsidentitet, blant annet The role of individual processes and learning environment in the prediction of grades in a sample of Norwegian students i Cogent Education (Olsen, Spieler & Kovac, 2018). Spieler er medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021). Les mer om Spieler på Universitetet i Agder (UiA).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform