Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Siden 2000 har hun gjennomført flere forskningsprosjekt om bruk av digitale medier i læreprosessen, for eksempel. Skrivegruppeprosjektet og Digital historiefortelling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Hun har publisert flere artikler nasjonalt og internasjonalt om temaet, deriblant Towards the digital storytelling University, Valencia Universitet (2014) og Digitale læringsplattformer:
Støttende stillas - eller? Universitetsforlaget (2012).

Hun er synlig i media med kronikker og debattinnlegg. Kristin Holte Haug er medforfatter og redaktør av bøkene Student i dag - Førskolelærer i morgen, Fagbokforlaget (2011), og Digitalt fortalte historier, Cappelen Damm Akademisk (2012).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform