Kristin Eli Strømme

Omtale

Kristin Eli Strømme er barnehagelærer og opplæringssjef i Trygg Trafikk. Hun har erfaring fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning, pedagogisk veiledningstjeneste og kursvirksomhet. Kristin har utgitt lærebøker for barnetrinnet og sakprosa for barn og voksne.

Titler i salg

Viser 1 - 20 av 25

  1. 1
  2. 2