Kristin Bliksrud Aavitsland
© Det teologiske menighetsfakultet

Kristin Bliksrud Aavitsland

Kristin Bliksrud Aavitsland er professor i middelalderkultur og kirkehistorie, og har arbeidet på MF vitenskapelig høyskole i Oslo siden 2014. Hun er utdannet kunsthistoriker og medievist, og avla dr.art-graden ved Universitetet i Oslo i 2002.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform