Kristin B. Aavitsland
© Det teologiske menighetsfakultet

Kristin B. Aavitsland

Kristin B. Aavitsland (f. 1967) har doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og er professor i middelalderkultur ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Hun har arbeidet med visuell kultur, bilder og bildespråk i europeisk og skandinavisk middelalder og tidlig nytid samt med kunsthistoriens og kulturminnevernets historie i Norge. Hun har forfattet to bøker, publisert en lang rekke artikler og redigert flere vitenskapelige antologier.

Titler i salg

Listen er tom