Knut Westlie
© Foto: Privat

Knut Westlie

Førstelektor i profesjonsrettet pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor han underviser på master- og lærerutdanningene i kroppsøving og idrettsfag. Han har arbeidet som lærer i grunnskolen i over 20 år. Westlies forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom pedagogikk og sosiologi med fokus på skole og kroppsøving. Han har sammen med kollegaer fra Norge, Sverige og New Zealand flere publikasjoner om sosialt inkluderende kroppsøvingsundervisning i forbindelse med EU Horizon 2020-prosjektet EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education. Han er medlem i forskergruppen Teaching and Learning in Physical Education ved Høgskolen i Innlandet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform