Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne Kolstadbråten er ledende traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF, og også seniorrådgiver i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). Han er er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform