Knut Løndal
© Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Knut Løndal

Professor i kroppsøving ved OsloMet – storbyuniversitetet, og har arbeidet med kroppsøvingslærerutdanning i over 30 år. I sin forskning interesserer han seg spesielt for lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. I tillegg har han deltatt som medforsker og veileder i forskningsprosjekt som retter seg mot undervisning i skolen, spesielt knyttet til kroppsøving og til uteskole. Løndal har vært seksjonsredaktør for temaet idrett/kroppsøving i det vitenskapelige tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform