Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli, født i 1948, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør av Norsk innvandringshistorie, bind 1-3 (2003). Han har blant annet skrevet Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008) og sammen med Grete Brochmann, Innvandringen til Norge, 900-2010 (2010).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2