Knut Engedal
© Foto: Mechtild Engedal

Knut Engedal

Knut Engedal er psykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Engedal var fra 1997 til 2013 koordinator og fag- og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han har vært leder av referansegruppen for Sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens og har ledet Statens helsetilsyns utviklingsprogram om alderspsykiatri. Engedal har bidratt med flere bøker om psykiatri og geriatri.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform