Knut Einar Aasland

Knut Einar Aasland

Knut Einar Aasland er maskiningeniør og har en PhD i produktutviklingsmetodikk (NTNU 1995). Han har blant annet publisert om utvikling av produktprogrammer for å dekke varierende markedsbehov. Har også arbeidet med området universell utforming – da med fokus på dagliglivets produkter og ikke på bygninger eller infrastruktur. Han underviser til daglig produktutvikling og produksjon ved NTNU.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform