Kjersti Wogn-Henriksen

Kjersti Wogn-Henriksen

Kjersti Wogn-Henriksen er spesialist i klinisk psykologi med variert erfaring fra allmenpsykiatri, familievern og alderspsykiatri. Hun har vært opptatt av brukerperspektiv og selvopplevelse hos personer med demens. Hennes ph.d.-avhandling fra 2011 var en fenomenologiske studie av hvordan en gruppe mennesker med tidligdebuterende demens opplevde sin sykdom og hverdag.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform