Kjersti Wæge

Kjersti Wæge

Kjersti Wæge er leder ved Matematikksenteret, NTNU. Hun har tidligere vært matematikklærer i videregående skole og gjennomførte sin doktorgrad (ph.d.) ved NTNU. Wæges forskningsfelt er elevenes motivasjon, undersøkende og ambisiøs matematikkundervisning, samt kompetanseutvikling av lærere. Hun har publisert flere artikler om disse temaene, både nasjonalt og internasjonalt, og har deltatt i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods) og MAM-prosjektet (Mestre ambisiøs matematikkundervisning). Wæge er forfatter av boka Motivasjon i matematikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform