Kjersti Mordal Moen
© Foto: Bente Giset, Høgskolen i Innlandet

Kjersti Mordal Moen

Kjersti Mordal Moen er professor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsområder er kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og skolefaget kroppsøving, der hun blant annet har forsket mye på garderoben. Hun har publisert på alle disse tematikkene. I EU Horizon 2020-prosjektet EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education har hun sammen med kollegaer fra Norge, Sverige og New Zealand flere publikasjoner på tematikken om sosialt inkluderende kroppsøvingsundervisning. Hun er leder for forskningsgruppen Teaching and Learning in Physical Education ved Høgskolen i Innlandet, og leder for masterprogrammet Master i kroppsøving og idrett, og veileder både master- og ph.d.-kandidater.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform