Kjersti Lundetræ
© Foto: Elisabeth Tønnessen

Kjersti Lundetræ

Kjersti Lundetræ er professor i spesialpedagogikk og senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser er blant annet evidensbasert begynneropplæring i lesing, forebygging av lese- og skrivevansker og tiltak for elever med lese- og skrivevansker.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform