Kjersti Alsaker

Kjersti Alsaker

Kjersti Alsaker er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie, og er også leder for forskningsgruppen i psykisk helse og rus ved høgskolen. Alsaker har forsket på partnervold mot kvinner i en årrekke. Hun har en bistilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, der hun arbeider med fagutvikling, kompetanseheving og forskning innenfor feltet vold i nære relasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform