Kirsti Skovdahl

Kirsti Skovdahl

Kirsti Skovdahl er professor i aldring og helse og prodekan for forskning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold. Hun er sykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og doktorgrad i medisinsk vitenskap fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor demensomsorg, eldreomsorg, kommunale helse- og omsorgstjenester samt personsentrert tilnærming.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform