Kirsti Klette

Kirsti Klette

Kirsti Klette er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Klettes forskningsinteresser ligger innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og studier av undervisning og læring i klasserommet. Klette har ledet flere større nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsprosjekter der hun har undersøkt hvordan, og i hvilken grad, utdanningsreformer får konsekvenser for undervisning og læring på klasseromsnivå. De siste årene har Klette særlig arbeidet med videodokumentasjon fra klasserommet, og hun har ledet flere nasjonale og internasjonale anerkjente videostudier. Klette er videre leder for Nordic Center of Excellence: Quality in Nordic Teaching (QUINT) – en ny satsing for komparativ nordisk klasseromsforskning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2