Kirsten Lode

Kirsten Lode

Kirsten Lode er fagsjef for helsefaglig forskning ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Lode er utdannet sykepleier, har helsefag hovedfag og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Temaet for avhandlingen hennes er mestring av multippel sklerose. Lode har jobbet i ulike lederstillinger på sykehuset, blant annet på nevrologisk avdeling. Hun underviser regelmessig om mestring for mastergradsstudenter i helsevitenskap og på mestringskurs for personer med multippel sklerose.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform