Kirsten Jæger Fjetland

Kirsten Jæger Fjetland

Kirsten Jæger Fjetland er utdannet helsesøster og pedagog og har doktorgrad i kulturell språkpraksis/literacy. Hun har arbeidet i mange år som sykepleier og helsesøster på ulike nivå i helsetjenesten. Fjetland er ansatt som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes. Hennes forskningsarbeid er knyttet til medborgerskapspraksis med fokus på narrativitet, etikk og pårørendearbeid i profesjonell praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform