Kim H. Paus

Kim H. Paus

Kim H. Paus (f. 1982) er siv.ing. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har doktorgrad fra samme universitet innen vann og avløp. Han er førsteamanuensis i vann og avløp ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Paus har lang erfaring med vurderinger knyttet til overvannshåndtering, både som konsulent og som forsker.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2