Ketil Johnsen

Ketil Johnsen

Ketil Johnsen er seniorrådgiver i Statped samt høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har over flere år jobbet med kartlegging og veiledning når det gjelder spesifikke matematikkvansker hos barn og unge og med kompetanseheving for skoler og PP-tjeneste innen fagfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform