Kerstin Segesten

Kerstin Segesten

Kerstin Segesten er professor emeritus fra Högskolan i Borås, Sverige. Hun er sykepleier med sykepleielærerutdanning og har mastergrad i sykepleie fra USA og doktorgrad i sosiologi. Som en del av sin avhandling har hun undersøkt fenomenet trygghet og utrygghet og har deretter studert noen ulike delaspekter av fenomenet. Utover dette har hun, ofte sammen med doktorgradsstudenter, forsket innenfor organisasjon og lederskap og området pasienters og pårørendes erfaringer av sykdom og pleie. Segesten har skrevet fl ere lærebøker og var den
første redaktøren for Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform